ECCO® APAVI BĒRNIEM
Preču grozs LV/RU

Konfidencialitāte

Mēs cienām Jūsu konfidencialitāti un uzskatām par savu pienākumu aizsargāt Jūsu datus no trešajām personām. Šajā nodaļā mēs skaidrojam, kā mēs vācam personīgo un citu informāciju no Jums un kā mēs to izmantojam. Lūdzu, atrodiet laiku šīs nodaļas izlasīšanai.

Lai izmantotu mūsu online veikala pakalpojumus, Jums jāsniedz mums tāda informācija kā Jūsu vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, pasta indekss un tālruņa numurs. Mēs vācam tikai to informāciju, ko Jūs labprātīgi sniedzat, kad aizpildāt pasūtījuma pieteikumu mājaslapā.

Jūsu personīga informācija netiks izmantota citiem mērķiem, izņemot tos, kuri norādīti lappusē, kas pieprasa Jūsu datus. Mēs nepārdosim, neizplatīsim, nepublicēsim vai kā citādi neizplatīsim Jūsu personīgo informāciju bez Jūsu atļaujas. Jūsu informācija netiks nodota trešajām personām, izņemot piegādes dienestu, jo tas nepieciešams preces piegādei, un citus gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Vienīgā informācija, ko glabājam mūsu datu bāzē, ir informācija, ko Jūs sniedzat, aizpildot pieteikuma formu. Jūsu personīgā informācija tiek uzglabāta aizsargātā datu bāzē. Kaut arī neviena aizsardzības sistēma nevar būt pilnīgi droša, mēs veiksim visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu mūsu datu bāžu atrašanos drošībā.